مرد سفر باش

موضوعات مختلف

تنهایی...

  • ۱۹:۳۹تنــهایی ﯾﻌﻨـے: ﻫـﺪﻓـﻮﻥ😔


ﻗﻔـﻞ ﺭﻭ ﯾــﻪ ﻣـــﻮﺯﯾــﮏ 🎻


ﻏــﺮﻕ ﺗـو ﺩﻧﯿـﺎﯾے ﻣﺠـﺎﺯی📱


بغض کـردن وسط خنده 🙁


یعنی یکی ﺑﭙــﺮﺳــﻪ دردت چیه⁉️


با بغض بگی: نمیدونم و لبخند بزنی××××

  • ۶۳

به سادگی کلماتت نگاه نکن...

  • ۰۷:۲۳


به سادگی کلماتت نگاه نکن! زیبایی سخن، تنها اغراق در توصیف نیست

بنگر، وقتی که می گویی " دوستت دارم " چه کرده ای!؟ زمان و زمین را با دو کلمه به شوق در آورده ای.

گاهی ساده گفتن هم هنر میخواهد، کار هر کس نیست، ساده دلربایی کردن، ساده نگاه کردن و عاشقی کردن.

خدا می داند ساده گفتن به تمام دنیا می ارزد وقتی عشق از کلماتت جاری باشد. 

مست می شود هرکس، وقتی تو ساده او را با عشق صدا می زنی و جرعه ای او را مهمان دوستت دارم ها می کنی. 

می بینی، ساده گفتن هم هنر می خواهد. چه زیباست و چه عاشقانست وقتی کلماتت لبریز از میِ عشق باشد.

پس عشقت را ساده بیان کن، برای کسی که معنای دوست داشتن را بداند و لیاقت آن را داشته باشد.

  

اگر باور داری، پس از این لحظه زندگی را داشته باش.

  • ۶۰
خــــــــــــــــــــــــوش امدیـــــــــــــــــــــــــد
Designed By Erfan Powered by Bayan