مرد سفر باش

موضوعات مختلف

مرد ناشکر !

  • ۰۹:۵۵

 معلم مدرسه‌ای با اینکه ﺯﯾﺒﺎ بود ﻭ ﺍﺧﻼﻕ خوبی داشت هنوز ازدواج نکرده بود. ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻧﺶ ﮐﻨﺠﮑﺎﻭ ﺷﺪند ﻭ ﺍﺯ ﺍﻭ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ: «ﭼﺮﺍ ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻤﺎﻝ ﻭ ﺍﺧﻼﻗﯽ خوبی ﻫﺴﺘﯽ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻧﮑﺮﺩﻩﺍﯼ؟»معلم گفت: «ﯾﮏ ﺯﻧﯽ ﺑﻮﺩﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﭘﻨﺞ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩ. ﺷﻮﻫﺮﺵ ﺁﻥ ﺯﻥ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺍﮔﺮ یک بار ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺧﺘﺮ به دنیا بیاورد ﺁﻥ ﺭﺍ ﺳﺮ ﺭﺍﻩ خواهد ﮔﺬﺍﺷﺖ ﯾﺎ به هر ﻧﺤﻮﯼ شده ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯽﺍﻧﺪﺍﺯد. ﺧﻮﺍﺳﺖ خداوند ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﺁﻥ ﺯﻥ ﺩﺧﺘﺮﯼ به دنیا آورد. ﭘﺪﺭﺵ ﺁﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﻫﺮ ﺷﺐ کنار میدان شهر ﺭﻫﺎ می‌کرد. ﺻﺒﺢ ﮐﻪ می‌آمد، ﻣﯽﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ طفل ﺭﺍ نبرده ﺍﺳﺖ. ﺗﺎ ﻫﻔﺖ ﺭﻭﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﻫﺮ ﺷﺐ ﺑﺮای ﺁﻥ ﻃﻔﻞ دعا می‌کرد ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ می‌سپرد. ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻥ ﻣﺮﺩ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪ ﻭ ﮐﻮﺩﮐﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ بازگرداند. 

ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﺷﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩﮐﻪ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺩﺧﺘﺮ به دنیا بیآورد ﺍﻣﺎ ﺧﻮﺍﺳﺖ خداوند ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ باشد ﻭﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﭘﺴﺮ، ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺰﺭﮔﺸﺎﻥ ﻓﻮﺕ ﮐﺮﺩ. ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪ ﻭ ﭘﺴﺮﯼ به دنیا ﺁﻭﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﻭﻣﺸﺎﻥ ﻓﻮﺕ ﮐﺮﺩ. ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﭘﻨﺞ ﺑﺎﺭ ﭘﺴﺮ به دنیا آورد ﺍﻣﺎ ﭘﻨﺞ ﺩﺧﺘﺮﺷﺎﻥ ﻫﻤﻪ فوت کردند. ﺍﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺧﺘﺮﺷﺎﻥ ﮐﻪ ﭘﺪﺭ می‌خواست ﺍﺯ ﺷﺮﺵ ﺧﻼﺹ ﺷﻮﺩ ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ ﻣﺎﻧﺪ. ﻣﺎﺩﺭ ﻓﻮﺕ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﭘﺴﺮﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻧﺪ.»

ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻧﺶ ﮔﻔﺖ: «می‌دانید آن ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﭘﺪﺭﺵ ‌می‌خواست ﺍﺯ ﺷﺮﺵ ﺧﻼﺹ ﺷﻮﺩ کی ﺑﻮﺩ؟ آن دختر ﻣﻨﻢ! ﻭ ﻣﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻧﮑﺮﺩﻩﺍﻡ ﭼﻮﻥ ﭘﺪﺭﻡ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﯿﺮ ﻫﺴﺖ ﻭ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺗﺮ ﻭ ﺧﺸﮏ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﮐﻨﺪ. ﻣﻦ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺧﺪمت می‌کنم. آن ﭘﻨﺞ ﭘﺴﺮ، ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻧﻢ، ﻓﻘﻂ ﮔﺎﻫﮕﺎﻫﯽ خبرش را می‌گیرند. ﭘﺪﺭﻡ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮔﺮﯾﻪ می‌کند ﻭ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺍﺯ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ﮐﺮﺩﻩ.»ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﯾﺪ ﻭ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻣﯽﺩﺍﻧﯿﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺧﯿﺮﯼ ﻧﻬﻔﺘﻪباشد. 

محمدرضا ...
حکایت آموزنده ای بود ... 
ممنون دوست عزیز 
ملینا ...
زیبا بود
سلام  خوش اومدی .
ممنون 
Va hid
سپاس بابت مطلب خوبتون.
خواهش میکنم دوست عزیز ...
تشکر 
خواهر پسر شجاع <3
خیلی متچکرم  ای کاش بعضی از پدر و مادرها این مطالب رو می دانستند این اتفاقات رو دور و اطرافم دیدم
خواهش میکنم 
باز خوبه الان نسبت به قدیم بهتر شده :) 
Mohsen Farajollahi シ
درکش سخت بود هنوز نفهمیدم :|
+عجب دانش آموز های پررویی!! حالا کافی هست ما از معلممون بپرسیم چرا ازدواج نکردین یا حتی کافیه بپرسیم متهلید یا مجرد :دی
خصوصا اگه دهه شصتی باشی دیگه بدتر :)))
N@f@s 2000
واااااای بی نظیر بود هم داستانش هم نتیجه گیریش
ممنونم بابت مطلب عالیتون
سلام ،خیلی ممنون :) 
خاله باران
سلام 

عالی بود و جالب 

ذختر نعمتی هست که خداوند میده 

نمیدونم چرا اینقدر دخترها به فکر پدرو مادرشان هستن 
سلام خاله باران ...
بله دقیقا ....واقعا بنظر من دختر بیشتر بدرد پدر و مادرش میخوره تا پسر!
کلا ذاتا دخترا دلسوزتر هستن ...
مریــــ ـــــم
ته دلم یه طوری شدم
:|
سلام ،چرا ؟ 
عاطفه کوهسار
سلام. ممنون بابت متن.

پسرها موجوداتی هستن که فقط اکسیژن کره زمین رو هدر میدن خخخ
بخصوص در کشوری به نام ایران! 😆

چه بد شد جناب ادمین پسر هستن... فک کنم بلاک شم ازین وبلاگ خخخ
سلام عاطفه خانم کم پیدا :)) 
نه دیگه بی انصافی نکن خخخ وجود ما پسرها حیاتیه :)) به هر حال همه چی رو انگشت ما میچرخه:))
البته شما خانوما هم تو خرابکاری نقش زیادی دارین:)))
اختیار داری :)) 
عاطفه کوهسار
اتفاقا نظرم در اوج انصاف گذاشتم 😊

بخوام بی انصاف باشم باید به به و چه چه کنم خخخ

میشه لطف کنین یکی از مواردی که روی انگشت پسرها میچرخه رو ذکر بفرمایین؟!! 😊

و نقش حیاتیتون بجز باز کردن در شیشه مربا و ترشی دیگه کجاها هست ؟!😅

ببخشید قصد جسارت نداشتم. فقط مناظره کوتاهی بود خخخ

به زودی دانش و تکنولوژی به مرحله ای از پیشرفت میرسه که خانمها میتونن در شیشه مربا و ترشی و غیره رو خودشون بتنهایی باز کنن 😁 و... 😆

قربون خدا برم هیچ کارش بی حکمت نیس خخخ اگه به خانوما اندکی قدرت میداد دیگه هیچی:)) 
لازم نیس راه دوری بریم ،هر چیز مفیدی که اطرافت میبینی دست کار مرداست:))) خانوما همون بشینن تو خونه دو تا ظرف بشورن ،غر نزنن ،هنرم کردن :))) البته ناگفته نماند رگ غیرت خانوما بگیره حتی سوسک هم جلودارشون نیست
شما هم با رویای خودت خوش باش خخخخ فکر کن یه روزی بیاد شما بتونین در شیشه مربا یه ترشی باز کنین
سیده لیا ..
درود بر عاطفه کوهسار وبلاگ :-)
درود بر لیا خانم :) 
خواهر پسر شجاع <3
درود بر عاطفه خخخ ولی من همیشه خودم درب ترشی و مربا ونوشابه رو باز می کنم اگه با چاقو بزنیزیر شیار زیر درب هواش میاد بیرون و خیلی راحت باز میشه دیگه به مردا احتیاج نداریم خخخخخ
خخخخ آفرین یه امتیاز مثبت بهت تعلق گرفت :)))
معلومه زرنگی و کمی به ما پسرا رفتی :) 
عاطفه کوهسار
خبببب تجربه بهم ثابت کرده (تجربه خودم نه، از زبون دیگران شنیدم 😊) که با یه پسر نباید وارد مناظره شد. (بخصوص اینکه حق باهات باشه خخخ).
وگرنه با دلایل مستند الان میتونستم به راحتی این مناظره رو به سرانجام برسونم. 😊
پس همینجا بحث رو خاتمه میدم. 😊

خدمت خانم سیده لیا هم ارادت داریم 😊🌷

در مورد باز کردن در شیشه ها هم یه روشی که خودم کشف کردم در اختیار دیگران قرار میدم خخخ،
اینکه با قاشق روی در شیشه بزنید یا یه کارد بزنید زیر درش که هوای داخلش یه کم خارج بشه. معمولا جواب میده 😊
منتها دنبال روشی هستیم که با چشم بهش اشاره بکنی و خودش اتومات باز بشه. که وقتی اختراع شد در اختیار آقایون هم قرار میدیم 😅

از حق نگذریم، در جایگاه فرزندی، پسرها در مقایسه با دخترها، همون افرادی هستن که در کامنت اول توصیف کردم. 😊😆
خخخ خب هر کی بهت گفته با یه پسر نباید مذاکره کرد درست گفته چون همیشه حق با ماست حتی تو روزی که حق با ما نباشه
یه همچین موجودات قدرتمندی هستیم ما:))) 
شما دخترا هم بهتره به همون دغدغه ای که دارین ( باز کردن در مربا و ترشی و...) بپردازین ،شاید فرجی شد خخخ
حالا چون خیلی فکرتون درگیر شده یه روش بهتون یاد میدم :) همیشه خواستین در ترشی یا مربایی چیزی باز کنی،شیشه رو برعکس کن ،بعد با سری شیشه آروم گوشه هاشو بزن رو زمین ،راحت باز میشه :))
ولی از شوخی گذشته ،در جایگاه فرزندی منم باهات کاملا باهات موافقم ،همیشه دخترها بیشتر بدرد پدرومادرشون میخورن ،چیزی که بارها شاهدش بودم ....ایشالا که ما فرزندان و در آینده والدین خوبی باشیم :))
خواهر پسر شجاع <3
مطمعنی شما پسرا اصلا زرنگین که دخترا به شما برن خخخخخخ
آره مگه شک داری ؟! اگه شک هم داری مشکلی نیست ،شک مقدمه یقین هست :)
عاطفه کوهسار
بله ان شاالله...
:)
عاطفه کوهسار
خواهر پسر شجاع ببخشید جا موند
خدمت شما هم ارادت داریم 😊🌷
خواهر پسر شجاع <3
عاطفه 
خواهش می کنم  بزرگ واری
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
خــــــــــــــــــــــــوش امدیـــــــــــــــــــــــــد
Designed By Erfan Powered by Bayan