مرد سفر باش

موضوعات مختلف

حسرت گذشته رو نخور !

  • ۱۲:۱۸


در بیکرانه ی زندگی دو چیز افسونم کرد ، رنگ آبی آسمان که می بینم و میدانم نیست و خدایی که نمی بینم و میدانم هست.


_درشگفتم که سلام آغاز هر دیدار است..

ولی در نماز پایان است، شاید این بدان معناس که پایان نماز آغاز دیدار است

گلایه دکتر شریعتی از خدا و جواب سهراب سپهری !

  • ۲۱:۰۶


خیلی زیباست ارزش خوندن داره👌


خدایا کفر نمیگویم،

پریشانم،

چه میخواهی تو از جانم؟!

مرا بی آنکه خود خواهم اسیر زندگی کردی.


خداوندا!

اگر روزی ز عرش خود به زیر آیی

لباس فقر پوشی

خدای من همینجاست ...

  • ۲۳:۱۴

ﺧﺪﺍﻱﻣﻦ نه ﺩﻭر ﮐﻌﺒﻪ ﺍﺳﺖ؛

            ﻧﻪ ﺩﺭ ﮐﻠﻴﺴﺎ؛

            ﻧﻪ ﺩﺭ ﻣﻌﺒﺪ؛


ﺧﺪﺍی ﻣﻦ ﻫﻤﻴﻨﺠﺎﺳﺖ

ﮐﻨﺎر ﺗﻤﺎﻡِ ﺩﻟﻮﺍﭘﺴﻲ ﻫﺎﻳﻢ؛

                   ﺑﻐﺾ ﻫﺎﻳﻢ؛

                   ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﻳﻢ؛


ﺧﺪﺍﻱ ﻣﻦ،

ﻧﻤﻲ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪ ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﺁﺗﺶ

ﺍﻣــــﺎ؛

ﻣﻲ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪ ﻣﺮﺍ ﺍﺯ:

         ﺷﮑﺴﺘﻦِ دلی 

         ﺍﺷﮏ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻲ،

         ﻧﺎ ﺣﻖ ﮐردن ﺣﻘﻲ،


ﺧﺪﺍﻱ ﻣﻦ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ ﻣﺮﺍ

         ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻢ


ﻣﻲ ﻓﻬﻤﺪ ﻣﺮﺍ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺯﺑﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ 

ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻢ 


ﺧﺪﺍﻱ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﺳﺶ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﺴﺖ ،


ﺧﺪﺍی ﻣﻦ ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﻫﻴﭻ ﻧﻤﻲ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪ

ﺟﺰ ﺑﻲ ﻓﮑﺮ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻭ

              ﺭﻧﺠﺎﻧﺪن دلی 


ﺧﺪﺍی من 

ﺧــــﺪای ﺗﻤﺎﻡِ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎﺳﺖ.


ترجیح می دهم با کفش هایم درخیابان راه بروم و به خدا فکر کنم تا این که در مسجد بنشینم و به کفش هایم فکر کنم....

                                                

#دکتر_علی_شریعتی

ای آزادی ...

  • ۱۷:۵۵


ای آزادی، تو را دوست دارم، به تو نیازمندم، به تو عشق می‌ورزم؛ بی تو زندگی دشوار است، بی تو من هم نیستم؛ هستم، اما من نیستم، یک موجودی خواهم بود تو خالی، پوک، سرگردان، بی امید، سرد، تلخ، بیزار، بد بین، کینه دار، عقده دار، بی‌تاب، بی‌روح، بی‌دل، بی‌روشنی، بی‌شیرینی، بی‌انتظار، بیهوده، منی بی تو، یعنی هیچ!...

ای آزادی من از ستم بیزارم، از بند بیزارم، از زندان بیزارم ، باید بیزارم، از هرچه و هر که تو را در بند میکشد بیزارم. 

تقسیم بندی انسان ها !

  • ۰۸:۰۸


دکتر علی شریعتی انسان ها را به چهار دسته عمده تقسیم کرده است:


1-آنانی که وقتی هستند ،هستند ،وقتی نیستند هم  نیستند 

عمده آدمها حضورشان مبتنی به فیزیک است . تنها با لمس ابعاد جسمانی آنهاست که قابل فهم میشوند . بنابراین اینان تنها هویت جسمی دارند

خــــــــــــــــــــــــوش امدیـــــــــــــــــــــــــد
Designed By Erfan Powered by Bayan