مرد سفر باش !

پرداختن به موضوعات گوناگون

خاطرات دوست داشتنی

  • مسیر سبز
  • پنجشنبه ۱ مهر ۹۵
  • ۱۳:۰۸


سلام به دوستان گل ،امیدوارم حال همگی خوب باشه...


تو این پست قراره ما خاطرات شاد گذشته رو واسه هم تعریف کنیم و در کنار هم یه جو شاد و دوستانه بوجود بیاریم😃


امیدوارم که همگی همراهی کنن:)


با تشکر

به سادگی کلماتت نگاه نکن...

  • مسیر سبز
  • پنجشنبه ۱ مهر ۹۵
  • ۰۷:۲۳


به سادگی کلماتت نگاه نکن! زیبایی سخن، تنها اغراق در توصیف نیست

بنگر، وقتی که می گویی " دوستت دارم " چه کرده ای!؟ زمان و زمین را با دو کلمه به شوق در آورده ای.

گاهی ساده گفتن هم هنر میخواهد، کار هر کس نیست، ساده دلربایی کردن، ساده نگاه کردن و عاشقی کردن.

خدا می داند ساده گفتن به تمام دنیا می ارزد وقتی عشق از کلماتت جاری باشد. 

مست می شود هرکس، وقتی تو ساده او را با عشق صدا می زنی و جرعه ای او را مهمان دوستت دارم ها می کنی. 

می بینی، ساده گفتن هم هنر می خواهد. چه زیباست و چه عاشقانست وقتی کلماتت لبریز از میِ عشق باشد.

پس عشقت را ساده بیان کن، برای کسی که معنای دوست داشتن را بداند و لیاقت آن را داشته باشد.

  

اگر باور داری، پس از این لحظه زندگی را داشته باش.

Click Here To Navigate